มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยในเครือ

กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  ซึ่งมีทั้งหมด 6 วิทยาลัย ได้แก่

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

489 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์  : 02-172-9888
โทรสาร   : 02-172-9620
"ชีวิตจะสดใส ก้าวไกลได้ดังหวัง ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ"