ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม

เกียรติบัตร สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 2566


Download
อ่านเพิ่มเติม

เปิดโลกปริญญาตรี กับ BSU ครั้งที่ 17 วันที่ 27,30-31 สิงหาคม 2566


Download
อ่านเพิ่มเติม

คณะและหลักสูตร


อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจจิตอาสาของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563


อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต


อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19


Download
อ่านเพิ่มเติม

เปิดโลกปริญญาตรี กับ BSU ครั้งที่ 16


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558


อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา ประจำปี 2562


อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 12


อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


อ่านเพิ่มเติม

กติกาการประกวด โครงการประกวดภาพถ่าย และวลีเด็ด “บอกรักอย่างไรดี..ให้โลกจำ วาเลนไทน์ ที่รัก”


Download
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลการประกวด BSU Freshy Boy & Gril 2021


อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)


อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)


อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา BSU Star


อ่านเพิ่มเติม

ทุนส่วนลด Buddy Online


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ การรับทรานสคริปต์


อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงล่าสุด #กำหนดการต่างๆ สำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 9 และมหาบัณฑิตรุ่นที่ 5


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 รอบที่ 4


อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต


อ่านเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการ


อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบพันธุ์เป็ดไข่ ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุรรณภูมิ...


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามกับ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ...


อ่านเพิ่มเติม

มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่ต้องการติดต่อเรื่องภาพถ่ายในพิธิประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 8 ติดต่อ...


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกำหนดการ ระเบียบการแต่งกาย และข้อห้ามในพิธีประสาทปริญญาบัตร


อ่านเพิ่มเติม

Job Fair ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


Download
อ่านเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลา กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559


อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สาธิตระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รู้สึกปิติยินดีกับ ว่าที่บัณฑิตนาถอนงค์ ทองย้อย ผู้มีความกตัญญูกตเวที แด่มารดา.....


อ่านเพิ่มเติม

‎ขอเชิญมหาบัณฑิต‬ ‪บัณฑิต‬ ‪‎ร่วมส่งภาพแห่งความประทับใจของท่าน‬...


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องติดต่อรับบัตรสอบกลางภาค 2/58 รอบ2 (ภาคพิเศษ)


อ่านเพิ่มเติม

รับจองแต่งหน้าทำผมบัณฑิต และจำหน่ายรองเท้าคัทชู ราคาพิเศษ...


อ่านเพิ่มเติม

ห้องรายงานตัว และตั้งขบวน มหาบัณฑิตและบัณฑิตเพื่อเข้าสู่พิธีฯ


อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา


อ่านเพิ่มเติม

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2559


อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1-2558


อ่านเพิ่มเติม

วันครูแห่งชาติ


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ


อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปี 2558


อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ‏


Download
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวดี !! มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกภาคส่วน ร่วมส่งภาพความประทับใจ...


อ่านเพิ่มเติม

กําหนดการสําหรับบัณฑิตรุ่นที 8 และมหาบัณฑิตรุ่นที 3


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เส้นทางวัดพลมานีย์ เปิดเส้นทางปกติแล้ว


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนักศึกษาใหม่ที่ยังยื่นเอกสารสมัครเรียนไม่ครบ


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพถ่ายแต่ละโรงเรียนเพิ่มเติม เปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 9


อ่านเพิ่มเติม