ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 12
อ่านเพิ่มเติม

คณะและหลักสูตร
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 และ 15 กันยายน 2562

View

BSU Open House 2019

BSU Open House 2019

 

View

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

08 สิงหาคม 2562

View

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 08 สิงหาคม 2562

View