ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ การรับทรานสคริปต์
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา มหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 และ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Download
อ่านเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ศูนย์สาธิตระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติ

งานเปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 11

วันที่ 23,24และ27 สิงหาคม 2560

View

พิธีถวายพระพร วันแม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

View

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

View

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

วันที่ 27/7/2560

View