;

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ :: พิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ :: Gallerys