มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สำนักวิจัยและนวัตกรรม

ภารกิจ
สร้างสรรค์งานวิจัย มุ่งสู่นวัตกรรม
*บุคคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรม*
 
-อาจารย์ธณพิชญ์ เป๊กเยียน
(ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม)

-อาจารย์อัศวิน เสนีชัย
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัย)

-อาจารย์ภนิดา โพธิ์เกษม
(กรรมการ)

เกี่ยวกับ
"รักษาอาการบาดเจ็บของงานวิจัย" สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 
"คลีนิควิจัย" ทำการรักษาอาการบาดเจ็บของงานวิจัยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบงาน ติดต่อง่าย และรักษาความลับของผู้ที่เข้าปรึกษา
และนำเสนอบทความวิชาการและงานวิจัยที่มีประโยชน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
- http://www.riclib.nrct.go.th
- http://www.nstda.or.th
- http://info.tdri.or.th
- http://www.thaiedresearch.org
- http://www.nso.go.th
- http://askeric.org
- http://www.thaihealth.or.th
- http://www.nrct.net
http://www.trf.or.th
http://www.thairesearch.in.th
- http://www.tkc.go.th/thesis/index.asp
http://pioneer.chula.ac.th
http://www.watpon.com/journal
- http://www.vcharkarn.com