ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

”ทำดี เริ่มได้ด้วยตัวเรา”
ภารกิจจิตอาสาของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม. ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันทำ Face Shield เพื่อป้องกันทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์. ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19  จำนวน 1,480 ชิ้น

โดยได้ติดต่อโรงพยาบาลที่ต้องการรับ และนำส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. โรงพยาบาลลาดกระบัง
2. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์(หนองจอก)
3. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4. โรงพยาบาลสนามชัยเขต(ฉะเชิงเทรา)
5. โรงพยาบาลชลบุรี
6. โรงพยาบาลยะลา
7. โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต
8. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
9. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครืนมรณ์
10. โรงพยาบาลปัตตานี
11. โรงพยาบาลแม่สอด
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา(กาญจนบุรี)
13. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า(นนทบุรี)
14. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
15. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
16. โรงพยาบาลภาชี
17. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(นครสวรรค์)
18. โรงพยาบาลตากฟ้า
19. โรงพยาบาลปทุมธานี
20. โรงพยาบาลนครราชสีมา
21. โรงพยาบาลสุรินทร์
22. โรงพยาบาลอรัญประเทศ
23. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
24. จุดคัดกรองแยกมหานคร
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #prmsd