ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รางวัลการประกวด BSU Freshy Boy & Gril 2021

 เปิดโหวด เดือน เมษายน 2565

ของรางวัล BSU Freshy Boy รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท

ของรางวัล BSU Freshy Gril รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท

ประกาศผล เดือน เมษายน 2565