ข่าวสารดีๆจาก BSU

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ อายุรแพทย์ทางประสาทวิทยา


***ความสมดุลย์***

"ความภูมิใจ"ในตัวเองเป็นสิ่งที่ดี
แต่ถ้าภูมิใจมากเกินไป
จนกลายเป็น "พูดข่ม" คนอื่นไปทั่ว
คุณจะกลายเป็นคน "คุยโว โอ้อวด"

"ความมั่นใจ" ในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ถ้ามั่นใจมากเกินไป
จนกลายเป็นคน "ไม่ฟัง" ใคร
คุณจะกลายเป็นคน "หยิ่งยะโส"

"ความรู้" เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
แต่ถ้ามีความรู้มาก
จนคิดว่าตัวเอง "ถูกเสมอ"
คุณจะกลายเป็นคนมี "อีโก้"

"ความอ่อนน้อม"จะทำให้คุณเป็นคนน่ารัก
แต่ถ้ามีมากเกินไป
จนกลายเป็น "ยอม" ทุกคน
คุณจะกลายเป็นคน "อ่อนแอ"

"ความจริงจัง" จะทำให้คุณดูมุ่งมั่น
แต่ถ้ามีมากเกินไป
จนกลายเป็น "หวังผลลัพธ์สูง"
คุณจะกลายเป็นคน "เครียด" ตลอดเวลา

"ความนิ่ง" จะทำให้คุณดูสุขุม
แต่ถ้ามีมากเกินไป
จนกลายเป็นความ "เฉื่อยแฉะ"
คุณจะกลายเป็นคน "ไร้น้ำยา"

"บริหารตัวเองให้สมดุลย์"

"ภูมิใจ แต่ เคารพผู้อื่น"
"มั่นใจ แต่ พร้อมรับฟัง"
"อ่อนน้อม แต่ แข็งแกร่ง"
"จริงจัง แต่ มีความสุข"
"นิ่ง แต่ มีพลัง"

นี่คือ ศาสตร์แห่งความ "สมดุลย์