ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อนักศึกษาทุกท่านได้ดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องสุขขภาพ พลานามัย

นักศึกษาภาคอาทิตย์  BSU  วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558

นักศึกษาภาคปกติ   BSU และบุคลากร วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558

นักศึกษาภาคอาทิตย์  BT.AD  วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558

นักศึกษาภาคอาทิตย์  ซัมเทค  วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558