ข่าวสารดีๆจาก BSU

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

การจัดการประกวดภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในเขตลาดกระบัง

โดยสำนักงานเขตลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ “สายน้ำแห่งความทรงจำ ณ ลาดกระบัง” เพื่อการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตลาดกระบัง