ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

เปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 9

วันที่ 20-21 และ 24 มกราคม 2559

============

ดาวน์โหลดภาพถ่ายแต่ละโรงเรียนเพิ่มเติม