รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ได้มีการปรับปรุงและต่อเติมขยายพื้นที่ทางการศึกษา
จึงขอรับสมัครบุคคลกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้

 

 
 ลำดับที่ # 2
 วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
 ลักษณะงาน : พนักงานทำความสะอาด
 คุณสมบัติ    
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 50 ปี
 วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
 ความสามารถ : มีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : มาก
หมายเหตุ : ปิด
 ลำดับที่ # 1
 วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
 ลักษณะงาน : ช่างซ่อมบำรุง
 คุณสมบัติ    
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 ความสามารถ : มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประปา
และงานซ่อมด้านอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : 1
หมายเหตุ : ปิด