ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามกับ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel) 

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10:30 น.

          ดร.ณัฐกานต์ สุวรรณธารา รองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ และศูนย์จัดหางานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้ลงนามความร่วมมือ( MOU) ทางการบริการวิชาชีพ การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ โดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้งานด้านงานบริการแก่นักศึกษา อีกทั่งยังเป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือการรับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการศึกษาดูงานของนักศึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการให้บริการ การโรงแรมและ การท่องเที่ยว  

ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางพลี สมุทรปราการ ( ภาพ/ข่าว :นที จูไธสง )