ข่าวสารดีๆจาก BSU

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิต..

ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ จะตื่นหรือเปล่า...
อย่ากังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง...
มองวันนี้ ...ทำวันนี้ ...มีความสุขกับทุกวินาทีนี้ .....
ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า ...เวลามีพอเสมอ ...สำหรับความสุข ...

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ชีวิตที่พบความทุกข์ เป็นชีวิตที่แท้...
ไม่มีความทุกข์...ก็ไม่มีการเติบโต
ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายอย่างเกิด...
ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ ...เพราะนั่นคือการเป็นชีวิต...

ความทุกข์ สอนให้แต่ละคนเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆ
ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหา ...ก็จะไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้เป็นอย่างไร ...

ไม่มีความทุกข์...ก็ไม่รู้จักความสุข...
เพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคน อ่อนแอ หรือเข้มแข็ง
ความทุกข์เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ...
ต่างจากความสุข...ที่ทำให้ อ่อนแอ มองโลกง่ายๆ แคบๆ

ความสุขเหมือนฝนพรำสาย...
อ่อนโยน งดงาม บางเบา แต่ว่างเปล่า ไม่มีการเรียนรู้ใดในความสุข...

เมื่อใดที่มีความทุกข์ ควรยิ้มรับ และคิดว่าโชคดีที่ได้เจอความทุกข์
ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา...ได้ส

งบ...ได้สติ...ได้ความนิ่ง...ได้
รู้จักโลก...
รู้จักตัวเอง...
รู้จักการเติบโตทุก ๆ ก้าว

#ข้อคิดดีๆ
Cr : Lek Saowaros
ภาพ : Flower story