รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ได้มีการปรับปรุงและต่อเติมขยายพื้นที่ทางการศึกษา
จึงขอรับสมัครบุคคลกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้

 

 
 ลำดับที่ # 6
 วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2561
 ลักษณะงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
 คุณสมบัติ    
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 25 - ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีและโท สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ความสามารถ :

-มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
-มีใจรักในงานบริการ และมีความรับผิดชอบ

สิ่งที่ต้องส่ง   สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
จำนวน : 1 อัตรา
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ลำดับที่ # 5
 วันที่ประกาศ : 24 กันยายน 2561
 ลักษณะงาน : พนักงานดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ
 คุณสมบัติ    
เพศ : ชาย
อายุ : 25 - 45 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 ความสามารถ :

-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
-มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
-มีใจรักในงานบริการ และมีความรับผิดชอบ

-ประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องส่ง   สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
จำนวน :
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    ฝ่ายอาคารและสถานที่
 ลำดับที่ # 4
 วันที่ประกาศ : 01 มิถุนายน 2561
 ลักษณะงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณสมบัติ    
เพศ : ชาย - หญิง
อายุ : 25 - 50 ปี
 วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 ความสามารถ :

-มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1ปี
-มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา

-ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องส่ง   สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
จำนวน :
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    ฝ่ายอาคารและสถานที่
 ลำดับที่ # 3
 วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2561
 ลักษณะงาน : พนักงานซ่อมบำรุง
 คุณสมบัติ    
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา : ปวส.
 ความสามารถ :

-มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
-มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงงานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานเหล็ก
(โดยสามารถซ่อมแซม ตรวจสอบ และแก้ไขได้)

-ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องส่ง   สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
จำนวน :
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    ฝ่ายอาคารและสถานที่
 ลำดับที่ # 2
 วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2559
 ลักษณะงาน : เลขานุการ
 คุณสมบัติ    
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 30 ปี
 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ขึ้นไป
 ความสามารถ :

-บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี
-ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ดี
-ใช้โปรแกรม Office ได้ดี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ [OT]

สิ่งที่ต้องส่ง   Resume ส่งที่ wipawadee662.wj@gmail.com
จำนวน :
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 ลำดับที่ # 1
 วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2559
 ลักษณะงาน : คนสวน
 คุณสมบัติ    
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 - 50 ปี
 วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
 ความสามารถ :

-มีความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษา และการตัดตกแต่งต้นไม้

-สามารถขับรถยนต์ได้

จำนวน :
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้ว
    ฝ่ายอาคารและสถานที่