ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ได้มอบพันธุ์เป็นไข่ จำนวน 300 ตัว พร้อมแม่พันธุ์
แก่สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุรรณภูมิ
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา ต่อไป

[ศูนย์สาธิตฟาร์มอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ]