-->

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

   

 

คณะรัฐศาสตร์

   สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

  

 

    ปริญญาโท

    หลักสูตร M.B.A.

              สาขาการบัญชี
              สาขาบริหารธุรกิจ
              สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

    หลักสูตร M.Ed.

              สาขาการบริหารการศึกษา

             รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

เปิดโลกปริญญาตรี กับ BSU ครั้งที่ 16

 วันที่ 14,15,18 ธ.ค. 65ดาวน์โหลด 
View

BSU STARTUP 6 ดอกไม้บาน ณ ลาน BSU ฤดูรัก ฤดูLOVE

 BSU STARTUP 6 ดอกไม้บาน ณ ลาน BSU ฤดูรัก ฤดูLOVE  ดาวน์โหลด
View

BSU STARTUP 5 มัดย้อมเฟสติวัล

 BSU STARTUP 5 มัดย้อมเฟสติวัล  ดาวน์โหลด
View

รับปริญญารุ่นที่13 ปีการศึกษา2563

 วันที่ 20 มี.ค.64ดาวน์โหลด 
 วันที่ 21 มี.ค.64 วันรับปริญญาดาวน์โหลด
View