มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ความหมาย ของเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

             

 


                

 

 

 

เกลียวเชือก  ดวงอาทิตย์  หนังสือ  ตรีอัยวิทย์

                ความหมาย   สถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่า บนแผ่นดินทอง

เกลียวเชือก  หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี  ความเอื้ออาทรต่อกันฉันท์พี่น้อง

ดวงอาทิตย์  หมายถึง  แสงแห่งความสดใส เจริญรุ่งเรืองเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของสถาบัน

หนังสือ        หมายถึง  แหล่งรวมความรู้

ตรีอัยวิทย์    หมายถึง  พลังจักรวาลความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

 

  สีประจำมหาวิทยาลัยและต้นไม้ประจำวิทยาลัย

          สีแดง  หมายถึง  ความเป็นชาติ  ความเจริญรุ่งเรือง  และความตระหนักถึงบุญคุณแห่งแผ่นดิน


          สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักนำในชีวิต


          สีทอง  หมายถึง  ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

 

                          แดง   ขาว  ทอง     หมายถึง  แหล่งความรู้  มุ่งสู่คุณธรรม  นำคุณประโยชน์สู่ตนเองและประเทศชาติ

                          สีฟ้า       หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ

                          สีเหลือง  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                          สีน้ำเงิน  หมายถึง  คณะรัฐศาสตร์

                          สีส้ม       หมายถึง  คณะบัณฑิตวิทยาลัย

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นกัลปพฤกษ์ ชื่อสามัญ Pink Cassia, Pink Shower เป็นต้นไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นของไทย ลำต้นสีเทาอมน้ำตาล ดอกออกเป็นช่อตามกิ่ง สีชมพู ชมพูเข้ม และจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนโรย ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นไม้สิริมงคล บ่งบอกถึง  ความมีคุณธรรม ความสงบ และสดชื่นแห่งชีวิต