มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)และปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2563 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครเรียนปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 19

 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

  1. กรอกใบสมัครสมารถขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่   ใบสมัครปริญญาตรี  

      2. ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาอย่างละ 3 ชุด

      3. สัมภาษณ์ก่อนเรียน(เพื่อแนะนำก่อนเรียน)

 

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

  1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกเลย ที่นี่ 
  2. ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา สถานที่รับสมัคร

 

สถานที่รับสมัคร

สอบถามรายละเอียดผ่านทาง Line Official Add Friend ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
หรือ โทรศัพท์ : 02 172 9888 โทรสาร : 02172 9620 อีเมล์ : info@bsu.ac.th